Aktiviti


Pengenalan

Persatuan Alumni Politeknik Kota Bharu (PAPKB) ditubuhkan dengan tujuan mengeratkan dan mengekalkan silaturahim antara Alumni dan Politeknik Kota Bharu dalam usaha memajukan Politeknik serta komuniti setempat untuk melahirkan graduan yang berkualiti dan berdayasaing.PAPKB telah didaftarkan dengan Pendaftaran Pertubuhan dan mematuhi kehendak Akta Pertubuhan 1996 dan Persatuan-Persatuan Pertubuhan 1994.

Info PAPKB